Genòmica

INTRODUCCIÓ

La genòmica és una analítica que es pot fer a partir d’una mostra biològica dels animals (pèl, sang o cartílag) i que dona informació pròpia del genoma del animal. També ens confirma la certesa de la genealogia dels animals.

A través de les associacions i FEFRIC es pot dur a terme aquest anàlisi el qual juntament amb les dades de pedigrí, més dades del control lleter és quan arribem a la màxima fiabilitat dels índexs genètics. Aquesta informació s’anirà actualitzant amb les avaluacions genètiques periòdiques aportant informació dels animals i de les mitjanes de l’explotació.

Les etapes que contempla el fet de genotipar un animal són les següents:

Òscar Gonzàlez. INIA. Monells, 2017

LA GENÒMICA A CATALUNYA

Enguany es realitza la gestió del genotipat a través de les associacions i FEFRIC. Aquest fet ha permès gestionar d’una manera més coordinada tota la presa, enviament i control de la traçabilitat de les mostres i un major control dels resultats obtinguts. Per aquest motiu s’ha desenvolupat un programa “Genòmica” a la FEFRIC que ens permet controlar la traçabilitat de les mostres i els seus resultats.

S’ha creat una base de dades pròpia per poder emetre els resultats en el format que es cregui més convenient amb l’objectiu de donar el màxim de funcionalitat tècnica als ramaders; així doncs l’emissió dels resultats a partir  del 2018 ha sofert diferents canvis per anar-nos adaptant a les necessitats dels ramaders.

Aquí podeu observar l’evolució de les mostres de genòmica a CAT:

OBJECTIUS DE LA GENÒMICA

A NIVELL DE GRANJA

  • Conèixer més informació de les futures vedelles en el moment de néixer l’animal .
  • Detecció de punts dèbils dels animals que es genotipen: molt especialment de les vedelles que neixen a l’explotació.
  • Introduir de forma rutinària els programes d’acoblaments a les granges per tal de gestionar la informació dels animals i permetre fer avançar la població de la granja amb la millora d’uns objectius concrets.

A NIVELL DE POBLACIÓ

  • Els genotips de les femelles són molt valuosos com a població de referència. Es creu que en pocs anys la majoria de poblacions de referència de vaca de llet tindrà més genotips de femelles que mascles provats. Llavors, s’ha d’esperar que les grans poblacions de femelles seran utilitzades com a població de referència.
  • Incrementar la fiabilitat de les valoracions genètiques.
  • Incrementar el progrés genètic de la població: fins ara la millora del potencial genètic de les vaques s’aconseguia en gran mesura a través dels índexs genètics dels toros per que les vaques no aconseguien tenir índexs fiables fins edats avançades. Avui, la genòmica ens ofereix predir el potencial genètic només al néixer arribant a fiabilitats de fins a un 70%.
  • Avaluació de nous caràcters: caràcters difícils de mesurar o de baixa heretabilitat com l’eficiència alimentària o la resistència a malalties es poden treballar amb nous sistemes de recollida d’informació. Des de CONAFE s’estan fent contractes amb ramaderies col·laboradores les quals aporten informació necessària per diferents estudis de nous caràcters.
  • Disminuir els defectes de la població mitjançant la detecció d’haplotips i recessius.
  • Informació de la proteïna de la llet: el genotipat ens permet tenir informació del tipus de proteïna que ens produirà l’animal i poder actuar en conseqüència.
  • Corregir errors de registre: el genotipat ens permet detectar errors de genealogia i corregir-los en la major part dels casos.

 

DOCUMENTS D’INTERÈS:

Document1: Sol·licitud anàlisis genòmica

PDF:

Document2: Bones pràctiques genotipat

Document3: Interpretació resultats INDIVIDUAL

Document4: Interpretació resultats COL·LECTIU

Document5: 10 Raons que avalen el fet de genotipar a través de les associacions de Control Lleter.

PDF

Document2.Resum Bones pràctiques Genotipat_V8.pdf
Document3.ResultatsgenomicaINDIDUAL_info-tècnica_ASSO_V4.pdf
Document4.ResultatsgenomicaCOLLECTIVA_info-tècnica_ASSO_V3.pdf
Document5.RAZONES GENOTIPAR.pdf

Documents d'interès

Document1.Solicitud análisis Genotipat_CAT_versió4.xlsx
{"error":"Usuario no autenticado"}
Desplaça cap amunt