Llibre Genealògic

INTRODUCCIÓ


El Llibre Genealògic és un pilar bàsic i imprescindible per desenvolupar qualsevol programa de millora ramadera i selecció de la raça. És una eina fonamental per a fer un bon seguiment de la qualitat dels animals i de la seva producció lletera, amb l'objectiu de millorar-la amb la seva descendència.

El Llibre Genealògic recull i manté actualitzada tota la informació sobre cada un dels animals relacionada amb genealogies, qualificacions morfològiques, produccions, índexs genètics, filiacions genètiques, consanguinitat, premis, mèrits, etc.

Des de FEFRIC es presta servei als ramaders de Catalunya: gestionant les altes de nous socis, qualificacions morfològiques, inscripcions d'animals en el Registre i proporcionant tota la documentació corresponent de registre, genealogia, pedigrí. Accions portades a terme conjuntament amb les associacions locals.

Les accions complementàries al Llibre genealògic que es porten a terme són les Valoracions Genètiques periòdiques de vaques i de l’explotació, més les proves de paternitat per mantenir la fiabilitat del Llibre Genealògic.

Les dades del Llibre Genealògic actualitzades i publicades anualment es poden consultar a la publicació que fa FEFRIC cada any.

Adreça

C/ Bisbe Font Andreu 23 Baixos,
Vic, 08500


Contacte

Email: [email protected]
Telèfon: 938 856 301