Constitució i Activitats

INTRODUCCIÓ


L'any 1968 es va constituir a Vic (comarca d'Osona, Barcelona) el primer nucli de Control Lleter de Vaquí Frisó a Catalunya, el van seguir els nuclis de Girona, la Seu d'Urgell (Lleida), Granollers (Barcelona) i Lleida. El nucli 4 d'Osona és actualment el més antic dels que estan en actiu a l'Estat Espanyol, però a la vegada és de creació recent si prenem com a referència l'inici del control lleter a Europa (1900).

A finals de la dècada dels 70 van començar a sorgir les Associacions de Criadors de Raça Frisona, aglutinant un o diversos nuclis de Control Lleter i sempre a nivell d'una o unes quantes comarques adjacents.

L'activitat principal de les Associacions és la de realitzar en comú el control lleter de les explotacions integrants, en base a una infraestructura pròpia (personal especialitzat i centre de processament de dades).

CONSTITUCIÓ


Les Associacions Comarcals (o supracomarcals), amb afany de resoldre conjuntament problemes relatius a la Millora Genètica en un marc més ampli, van constituir el febrer de 1983 la Federació d'Associacions de Criadors de Raça Frisona de Catalunya (FEFRIC).

L'octubre de 1985 la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries va nomenar la FEFRIC Entitat col·laboradora del DARP per a gestionar el Llibre Genealògic, i va delegar-hi la gestió del Control lleter de la Raça Frisona.

ACTIVITATS


  1. Coordinar i supervisar totes les fases del Control Lleter, formar el banc de dades i elaborar uns resultats unificats per a Catalunya, aplicant les normes establertes en la legislació vigent al respecte. emetre resultats comparatius entre Explotacions, Associacions i Catalunya. Transmetre al DARP les dades oficials requerides (ajuts).
  2. Coordinar la celebració dels certàmens ramaders locals i organitzar els programats a nivell de catalunya.
  3. Gestionar la part del Llibre Genealògic que correspòn a Catalunya, aportant les seves dades i les del Control Lleter a la Confederació Nacional de Frisona Espanyola CONAFE, que integra totes les Associacions i Federacions Autonòmiques.
  4. Gestionar el Centre de Control Lleter Oficial de Catalunya (CCLC)(22/06/09). Es tracta de portar a terme totes les actuacions cedides a la FEFRIC per la Resolució AAR/1796/2009 de 22 de juny. Això suposa la gestió del L.G. i C.L. del vaquí frisó i del cabrum, així com la realització de les auditories que corresponguin (Decret 335/2006 de 5 de setembre pel qual es crea el CCLC).
  5. Participar a través de la CONAFE en l'organització de la Millora Genètica a nivell Estatal.

 

Adreça

C/ Bisbe Font Andreu 23 Baixos,
Vic, 08500


Contacte

Email: [email protected]
Telèfon: 938 856 301